Drenica Konsulent & Tolke Service

Tlf. 22251608 e-mail drenica@ka-net.dk

 

Helbredsafklarende Gruppe

Gruppen består af en læge, psykolog, og diplomsocialformidler.

Alt for mange flygtninge, indvandrer og danskere modtager ikke tilstrækkelig støtte til at komme væk fra Sygedagpenge/kontanthjælp og ind på arbejdsmarkedet.

Den tværfaglige vurdering af flygtninge- indvandrer og danskere er kun ét aspekt af ’Helbredsafklarende gruppens’ indsats – et andet er at aflaste og give sparring til sagsbehandleren på jobcentret.

Psykolog og rådgiverteam.

Gruppen består af en diplomsocialformidler og en psykolog, som sammen kan tilbyde, at motivere og afklare en klient gerne med anden etnisk baggrund.

Vi vil sammen sørge for en socialfaglig og psykologisk afklaring af klienten. Vi vil anvende fælles samtaler med fokus ud fra hvert vores fagområde. Samtalerne vil foregå i klientens eget hjem, så denne er i trygge rammer.

Det er vigtigt for os, at klienten er med hele vejen, og at denne bliver væsentlig mere afklaret omkring sin situation og egne styrker. Lidt forslidt så vil vi gerne rykke klienten fra at se begrænsninger og opleve usikkerhed til at se muligheder og opleve sig mere afklaret vedrørende sin fremtid.

Vi vil afslutte et sådant forløb med en erklæring, som vil indeholde en beskrivende ressourceprofil og en psykologisk udtalelse evt. ud fra en undersøgelse.

Støttekontaktordning

Målet kan f.eks. være at motivere til nødvendig behandling eller til at deltage i eksisterende tilbud i kommunen. Den konkrete indsats foregår i hjemmet og tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte menneske eller den enkelte familie problemstilling.

Vi tilbyder støttepersoner til udsatte flygtninge,indvandrere og danskere med psykosociale vanskeligheder.

Vi tilbyder eksternmentor ordning for personer fra 14 til 65 år.efter lab og integrationsloven.

Mentorordning

Formålet med mentorordning er at give:

indvandrere/flygtninge/danskere en tryg start på deres studie eller arbejdsplads - og fastholde dem på længere sigt.

At hindre, at normer og uskrevne regler på studiet/arbejdspladsen ikke udvikler sig til barrierer.

Hvorfor en mentorordning

En del borgere har svært ved at komme i gang med en uddannelse og ikke mindst holde fast i uddannelsen. Mange flere har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og klare de almindelige krav, der stilles på en arbejdsplads.

Ofte er der tale om lavt selvværd og mangel på selvtillid.

En del har svært ved at overholde aftaler og møde til tiden.

Ofte er det svært at overskue flere opgaver ad gangen.

Der er ofte tale om uregelmæssig eller manglende skolegang.

Der er ingen eller meget lidt arbejdserfaring.

Der er intet netværk at trække erfaringer fra.

Mange taler godt med personer, som ikke er en del af deres hverdags- eller familieliv.

Drenica Konsulent & Tolke Service - Tlf. 59553366 - drenica@ka-net.dk